تماس با ما

  • Home
  • /
  • تماس با ما

ارسال پیام
اطلاعات تماس

واحد فروش لباس : 03133873802
واحد فروش نخ و پارچه : 03133871187
واحد اداری و مالی : 03133873800
مدیر تولید : 03133873801
مدیریت : 03133871188
فکس : 03133871186