پارچه پرشیا

پارچه پرشیا که به ان پارچه مکانیک نیز گفته میشود یک پارچه ضد چروک است که  برای یونیفرم اداری کارمندانی که هر روز صبح فرصت اتو کشیدن ندارند بهتر است از پارچه پرشیا استفاده شود . این پارچه چون بدن نما نیست در اکثر موارد برای رعایت حجاب برای مانتو پرسنل خانم مورد دوخت قرار میگیرد .