پارچه کجراه 100 درصد پنبه

  • Home
  • /
  • service
  • /
  • پارچه کجراه 100 درصد پنبه

این نوع از پارچه (پارچه لباس کار) در بازار به پاکویی یا پاکوی نیز شناخته میشود و به اشتباه بعضی ان را پارچه نسوز معرفی می کنند . پارچه صد در صد پنبه برای مشاغل سخت و پر خطر یا برای لباس کار در محیط های بسیار گرم مناسب است.

در کل در خرید پارچه های پنبه ای قابل توجه است  که پارچه ابرفت دارد یا ابرفت ان در فرایند تولید گرفته شده است . درصورتی که پارچه ابرفت دارد باید متناسب با ابرفت، تقریبا 3سانتی متر الگوها بزرگتر گرفته شود که لباس پس از شستشو برای فرد تنگ نشود .