پارچه فاستونی

فاستونی شیک ترین پارچه لباس کار یا لباس فرم کارمندان دفتری شرکت ها ، ادارات ،شهرداریها و بانک ها میباشد . در خرید پارچه فاستونی باید به درصد پشم توجه کرد . ارگان ها با توجه به قیمت برای کت و شلوار یونیفرم اقایان معمولا از پارچه های شبیه فاستونی بدون درصد پشم بهره میبرند . نرخ خرید و فروش پارچه فاستونی در انواع مختلف تفاوت چشمگیری دارد و همه وابسته به بودجه ان سازمان است.